Wie ben ik

Even een korte introductie van mijzelf en mijn bedrijf.
Al sinds jongs af aan ben ik geïnteresseerd geweest in de natuur, mens en zijn omgeving en dit is door de jaren heen alleen maar verder toegenomen.

“Hoe zijn we ontstaan, hoe werkt het allemaal binnen in ons en hoe kan het dat alles zo mooi op elkaar is afgestemd.
Hoe werkt ons brein; hoe stuurt het ons lichaam aan, hoe laat het ons goed voelen en functioneren maar ook slecht voelen en lijden.
Hoe ontstaan ziekten, hoe kunnen we hier van genezen maar ook aan overlijden.
Wisselwerking/samenwerking van lichaam en geest, welke invloeden oefenen deze factoren op elkaar uit, zowel in goede als slechte tijden. Welke externe invloeden hebben invloed op de mens; huiselijke omgeving, sociale contacten, medicijnen, religie, sport, voeding en ingrijpende gebeurtenissen.”
Dit zijn slechts enkele vragen die mij bezig hielden en waardoor mijn interesse in werken in de zorg werd gewekt. Want waar anders zou ik meer met de Mens op deze gebieden bezig zijn dan in de zorg.

In 1996 ben ik begonnen met mijn studie aan de HBO-Verpleegkunde (duaal).
De combinatie van werken en leren tijdens deze studie maakte dat ik al vroeg kennis nam van het werken in de praktijk.
Eerst als leerling en daarna als volwaardig HBO-Verpleegkundige ben ik werkzaam geweest in diverse zorginstellingen.
Door de jaren heen heb ik veel kennis en (praktijk)ervaring opgedaan. Als (leerling)verpleegkundige met name op de diverse afdelingen (interne, hartchirurgie, oncologie, neurologie, dialyse, long) in het ziekenhuis. Als verpleegkundig avond- weekend- en nachthoofd in het verpleeghuis (somatiek en psychogeriatrie) heb ik heel wat gezien en meegemaakt.

Het werd mij al snel duidelijk dat de theorie die ik had geleerd en de praktijk waarin ik moest handelen, zeker niet altijd overeenkwamen. Dat ik vaak in situaties terecht kwam of kom waar helemaal geen pasklare antwoorden voor zijn. Één ding bleef voor mij centraal staan en dat was de Mens, in mijn vakgebied beter bekend als de Patiënt.

Door alle veranderingen in de zorgsector, kwam dat centraal stellen van de Patiënt in het nauw. De Patiënt die centraal zou moeten staan in de zorg werd  van de 1ste plek verdreven door zaken als; meer efficiëntie, taakdifferentiatie, kostenbesparingen, meer administratie, ontwikkelingen in de technologie. Wat inhield minder handen aan het bed; minder tijd, minder contact en minder aandacht voor de Patiënten.
Dat was voor mij, na 13 jaar werken in een zorginstelling, de grens… het werk gaf mij geen voldoening meer en het werken in een zorginstelling was voor mij niet meer passend.
Dit alles bij elkaar verminderd mijns inziens de kwaliteit van zorg en de onpersoonlijkheid neemt toe.
Ik heb altijd gedacht “dat moet anders” en ben steeds meer overtuigd geraakt van “dat kan ook anders”.

Er zijn veel voorbeelden dat het anders moet en ook kan, en zeker in deze tijd. Een tijd waarin steeds meer producten en diensten worden bedacht, ontwikkeld. Maar ook een tijd dat cliënten steeds mondiger worden, ze meer verlangen, niet meer massaal willen worden behandeld, maar waar het individu (zij zelf)  en hun wensen voorop staan.

Bovenstaande ga ik realiseren door zorgverlening en/of  begeleiding te bieden bij mensen thuis. In hun eigen vertrouwde en sociale leefomgeving waarin zij zich geen Patiënt, maar Cliënt kunnen voelen. De Cliënt kan zelf invulling geven aan de zorg en wordt er voldoende tijd besteed aan zorgtaken die zij belangrijk en prettig vinden.

In 2010 ben ik dan ook als Zelfstandig ZorgProfessional (ZZP-er) aan de slag gegaan en heb mijn eigen bedrijf Care about Care opgestart. Een eigen bedrijf zodat ik meer invulling kon geven aan mijn eigen normen en waarden met betrekking tot zorgverlening, namelijk het weer centraal stellen van de Cliënt en zijn omgeving.
De naam Care about Care die ik het bedrijf heb gegeven, betekent vrij vertaald; geven om zorg, zorg dragen voor zorg. Het geeft aan Mens en Zorg centraal staan. Zorgen voor de mens, het geven om de mens die zorg nodig heeft.
Inmiddels kom ik al vele jaren als ZZP-er in de hoedanigheid als Wijkverpleegkundige, zorgverlener en Casemanager Dementie met veel plezier en voldoening bij de mensen thuis.

Wat Care about Care zo bijzonder maakt

Wat Care about Care anders dan anderen maakt:

 • Een betrouwbare partner in de zorg.
 • Een ZorgOrganisatie die gericht is op een goede samenwerking, die uitstekende kwaliteit levert in de zorg en open en transparant is. Een organisatie die de Cliënt en zijn omgeving centraal heeft staan.
 • Een ZorgOrganisatie met een werkwijze die kleinschaligheid uitstraalt; persoonlijk, betrokken en met hart voor de zorg.
 • Een ZorgOrganisatie zonder overhead, die zelfvoorzienend is, flexibel is ingesteld en breed kijkt. Snel kunnen inspelen op de zorgbehoefte van de Cliënt. We denken niet in onmogelijkheden maar in mogelijkheden. Hierdoor zijn we ook in staat om in te spelen op de specifieke vragen, wensen en problemen van de cliënten en hun omgeving en bieden hun passende zorg en begeleiding.
 • Een ZorgOrganisatie waarbij iedereen welkom is en niemand zal anders, dan wel als uitzondering, dan wel als onmogelijk wordt beschouwd maar als uitdaging om samen te komen tot goede zorgverlening en zorg op maat voor elke Cliënt.
Waar sta ik voor, waar ga ik voor

Visie
De impact op iemands leven, als hij/zij lichamelijk, geestelijk en/of chronisch ziek is of door ouderdom beperkingen heeft, waardoor die persoon zijn regie, eigenwaarde en/of zelfstandigheid verliest en de zelfzorg over moet laten aan anderen, is enorm.
Het al dan niet geheel of gedeeltelijk opgeven, vervangen en inruilen daarvan in de vorm van zorgverlening zie ik en ervaren Cliënten als een grote opgave.
Persoonlijke regie, zelfstandigheid en welbevinden zie ik dan ook als een belangrijk goed in een mensenleven.

Kijkend naar de manier waarop daar nu in de zorg vorm aan wordt gegeven en hoe dat wordt ingevuld, valt daar altijd winst te halen. Met name uit het persoonlijke en betrokken contact met de Cliënt en zijn naasten.
Mijn visie maakt dat ik niet alleen het product zorgverlening lever maar vanuit mijn hart werk en dit waarmaak. Betrokken bij en begaan met de Cliënten (en zijn omgeving) en de te verlenen zorg. Hierbij kijkende naar en rekening houdend met, wat passend is en wat de wensen en mogelijkheden van de Cliënt en zijn omgeving zijn.

 

Missie
Hoe de visie te realiseren in de praktijk.
Richting de Cliënt en zijn omgeving wil ik mijn visie uitdragen door middel van belangrijke waarden die mij kenmerken. Ik hecht eraan deze waarden te gebruiken bij het leveren van mijn zorgverlening;

 • Respect: ik sta open voor de verschillen tussen Mensen in opvattingen, religie en gewoonten en ga hier respectvol mee om.
 • Betrokkenheid: ik verdiep mij daadwerkelijk in de leefwereld van de Cliënt om deze beter te begrijpen. Ik ben betrokken bij de samenleving en ik ben welbewust van onze maatschappelijke opdracht om een bijdrage te leveren aan gezondheid en welbevinden.
 • Vertrouwen: het is vanzelfsprekend dat de Cliënt en zijn omgeving er van uit kan gaan dat ik privacy respecteer en zorgvuldig omga met datgene wat mij in de relatie is toevertrouwd.
 • Betrouwbaar willen zijn; door duidelijk te zijn in wat ik wel en niet kan, door mijn mogelijkheden maar ook mijn beperkingen open en eerlijk te communiceren en door mijn afspraken na te komen.

Tevredenheid over de inhoud, opzet en organisatie van de ZorgOrganisatie maakt dat ik mijn visie kan uitdragen.

 

Doelstellingen
Als ZorgOrganisatie hebben we de volgende doelstellingen:

 • Kwalitatief hoogwaardige zorgverlening
 • Doelmatige zorgverlening
 • Duurzame zorgverlening
 • Betaalbare zorgverlening
 • Cliëntgericht; bieden van een volwaardig pakket en zorg op maat
 • Goede communicatie onderling met de Cliënt maar ook met alle andere partijen te weten; zijn omgeving, andere zorgprofessionals, -organisaties en -instellingen
 • Effectieve samenwerking en delen van krachten, kennis en kwaliteiten
 • Zelfredzaamheid
 • Innovatie

Bedrijfsgegevens
Handelsnaam
Adres
Postcode / Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail
Website
Oprichtingsdatum
KVK nummer
AGB code
BIG registratie
Bankrekening
BTW nummer

 

.
Care about Care
Kalevala 10
7604 KG Almelo
06-51813541
info@careaboutcare.nl
www.careaboutcare.nl
1 januari 2010
8215508
41-416059
79056285730
NL36 SNSB 085 54 75 781
NL003248075B94